71 almindelige stavefejl, du ikke behøver at begå

Stavefejl er både forstyrrende for din læser og frustrerende for dig selv. Få listen, der gennemgår de 50 mest bøvlende ord, og scan din tekst for dem.

LÆSETID: 5 minutes

71 almindelige stavefejl, du ikke behøver at begå længere

Stavefejl er både irriterende for dig selv og for din læser. De forstyrrer læseren og frustrerer dig selv, når du igen sidder magtesløst og forsøger at gætte rækkefølgen af vokaler i "bodeaux".

Har jeg ikke ret?

Sådan viger du uden om de gængse stavefejl

Her får du 71 af de ord, flest bøvler med at stave. Nogle kan du lære med en huskeregel. Andre må du lydstave dig igennem. Og så er der dem, du enten må øve, øve, øve – eller slå op.

I første kolonne står stavefejlen. I midterste står den korrekte stavemåde. Når jeg har et bud på, hvordan du husker stavemåden, står det i højre kolonne.

Få en hånd til dine egne hadeord – og hjælp andre

Bøvler du med et ord, der ikke står i skemaet?

Eller har du en huskeregel, der har hjulpet dig?

Del det gerne i en kommentar.

abbonnement // abbonement // abonement abonnement Lær stavelserne: A-bon-ne-ment
accellerere // acelerere accelerere Det første c siger "k", det næste siger "s"
addresse adresse
afhængelig afhængig
afspassere afspadsere
af vide at vide
arangement // arrengement // arengement arrangement
barbeque barbecue
bekræftigelse bekræftelse
bordou // bordeux // bordaux bordeaux
bulion // boulion // boullion bouillon
brochurre brochure
buget // byget // bydget Budget Stav det ligesom den engelske udtale: bud-get
byro // buro // burau bureau
chafør // chaffør // chuaffør chauffør
check tjek En "check" er på dansk udelukkende en blanket, du kan betale med. Hvis du tjekker noget – eller tjekker ind i lufthavnen – er det med t på dansk.
diamentral diametral
diciplin disciplin
diskusion // diskution diskussion
dyrelæge dyrlæge
financiere finansiere
forspørgsel forespørgsel
forsæt fortsæt Et "forsæt" er noget, man vil gøre fremover, f.eks. et nytårsforsæt. Fortsæt er et udsagnsord og betyder, at man går videre eller bliver ved med noget.
fx. // f.x. // feks // feks. fx // f.eks.
fælleskab fællesskab Det er et -skab (ligesom "ægteskab", "venskab", "naboskab"), som I er fælles om – ikke fælle.
holdte holdt "Holde" i datid hedder altid "holdt". Mange siger og skriver "holdte" med -e, men det er ikke en officiel bøjningsform.
hovede hoved
hygiegne // Hygiajne hygiejne Det staves faktisk, præcis som det udtales.
ialt i alt
idag (igår, imorgen) i dag (i går, i morgen) Svarer til "i onsdags", "i weekenden", "i sommer", som du næppe ville skrive "ionsdags", "iweekenden", "isommer".
ihvertfald i hvert fald Svarer til "under alle omstændigheder". Det ville du næppe skrive i ét ord: Underalleomstændigheder, men kun i tre ord. På samme måde med i hvert fald – i tre ord.
incl. (excl.) inkl. (ekskl.) Brug den danske skrivemåde på dansk.
ingenør // inginør // ingeinør ingeniør In-geni-ør – husk på, ordet ”geni” indgår i "ingeniør".
intiativ // initiv initiativ
intrasant // interesant // intresant // intressant interessant
interveiw // interwiev // interweiv interview Lydstav ordet: inter-vi-ew (først alm. v – så dobbelt)
i nu // inu endnu
jfr. // jvf. jf.
kaptagn // kaptegn // kaptain kaptajn
karusel // karussel // karrussel karrusel Lær dig selv at lydstave det i stavelser: Kar-ru-sel
konklution // konklussion konklusion
linie linje Det er ondt, men det er sandt. Stavemåden med i har ikke været godkendt siden 2001.
massere masser
med mindre medmindre
nivou // nivau // nevou // nivaue niveau
palietter // pallietter // pailetter pailletter
parralel // parrallel // paralel parallel Para (som du kender fra ”parade”, ”paradis” osv.) og så to parallelle l’er. Er ordet ”Parallelle” har du TO sæt parallelle l’er!
parantes parentes
priotering // pritering prioritering
proffessionel // profesionel // professionel professionel Det er ikke det mest anstændige huskefif, men fordelingen af f'er og s'er i "professionel" er den samme som i "fisse". Hvordan du så husker at koble DE to ord, lader jeg være op til dig. 🙂
provensiel provinsiel
reflektion refleksion
resource // resurce // ressourse ressource // resurse
resuarant // resourant // restaurent restaurant
rutchebane // rutshebane // rutschebane rutsjebane Stav ordet som det barn, der bruger rutsjebanen
sattelitter // sattellitter satellitter
sekrætær // sekratær sekretær
selvskab selskab Du er ikke "selv", når du er i selskab med nogen. Derfor uden v.
seperat separat
sindsygt sindssygt
sku sgu Ordet kommer af "sågu", som kommer af "så gud hjælpe mig". Gud med g = "sgu" med g.
snaksaglig // snaksalig snakkesalig Salig ved at snakke.
suvenir // souvinir souvenir
standart standard En ”standart” med -t er en rytterfane, og stavekontrollen finder den derfor ikke.
staniol stanniol
størrere større Ordet "større" er en bøjningsform af "stor". Det er allerede bøjet og skal ikke gradbøjes yderligere med et -e bagpå.
suces // success succes
tastetur tastatur
terasse // terresse // teresse terrasse
the te
udemærket udmærket
ynglingsfilm yndlingsfilm En yngling er en ung. En yndling af den, du bedst kan lide. Begge er rigtige, men husk at skelne.
yugurt // yughurt // yougurt // youghurt // yogurt yoghurt
ærgelig ærgerlig

Vil du i dybden med de enkelte stavefejl?

Tjek min blog, hvor jeg dykker ned i nogle dem.

Du kan også få min gratis guide, der lærer dig at opdage fejlene i din egen tekst. Se hvordan herunder.

Den lille guide, der hjælper dig med at

undgå de største fejl
i din tekst

Korrekturtjek: Den lille guide, der hjælper dig med at undgå de største fejl i din tekst

Lær, hvordan du selv spotter de største sprogfejl i din tekst, før din læser snubler over dem.

Det koster kun din mailadresse. Tilmeld dig her – så lander minikurset i din hyggelige indbakke om lidt.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Du siger samtidig ja-ja til mit nyhedsbrev. Bare rolig. Ingen larm. Kun sprøde fif, gode tilbud og info om kurser, der gør dine ord endnu skarpere.

Genvej til Privatlivspolitik

Efterlad en kommentar

Du skal være logget ind for at kommentere